Pirotehnična sredstva povzročajo živalim pravi pekel

39