Ocenjevanje škode po poplavah od 16. do 19.09.2010 – Zbiranje vlog oškodovancev

0