Predstavitev državnega projekta rekonstrukcije ceste skozi naselje Dravograd s 3D prikazom

3