Izdelava projekte dokumentacije za projekt Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda

2. 8. 2022 MIRAN B. ( Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora) 180
02.08.2022
Javna naročila
05.10.2022 do 12:00
02.08.2022
430-0022/2022-21
02.08.2022
Miran Breg
miran.breg@dravograd.si
041371032
19.10.2022 ob 12:00