Predlog Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2020 in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2020 - JAVNA RAZPRAVA

22.11.2019 Črtomir E. ( Urad županje) 272
22.11.2019
Javna naznanila in razgrnitve
07.12.2019 do 23:59
410-0002/2019
21.11.2019
Rosanda Kotnik
proracun@dravograd.si
028723567