logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Dravograd ima zaradi geografskih prednosti stičišča treh dolin Koroške že od nekdaj izrazito tranziten značaj tudi v turističnem pomenu. O značilnostih prostora kot razvojnih potencialih za področje turizma so razmišljali že v začetku prejšnjega stoletja, saj je takratno turistično društvo vabilo v »kraj z zanimivo zgodovino in lepo, mirno pokrajino z bogastvom gozdov v okoliških hribih, bistro vodo in zdravim zrakom, ki ugodno vpliva na zrahljane živce in pljuča ter pomaga okrepiti telesne in duševne sile«. Danes se turistična ponudba Dravograda, čeprav še skromna, povezuje s programi v regiji, naravnanimi k zdravju in dobremu počutju, s ponudbo raznolikih doživetij v tem delu Slovenije in Evrope. Ker postaja turizem perspektivna gospodarska panoga tudi na Koroškem, posamezniki, društva, gospodarstvo in občina na področju turizma v Dravogradu iščejo poti za krepitev pomena turističnega gospodarstva in kulturne identitete območja občine in regije. V zadnjih letih nastajajo zanimivi projekti oblikovanja turistične ponudbe, ki se predstavlja kot »Koroška – barvitost dolin«.

Ponudba na območju regije je prilagojena predvsem obiskovalcem izletnikom. Nastanitvenih zmogljivosti je v primerjavi s turistično razvitimi območji malo - v Dravogradu je 112 ležišč v treh turističnih objektih (Hotel Hesper, Restavracija Korošica in Planinski dom Košenjak), prenočišča pa nudijo tudi CŠOD Dom Ajda na Libeliški Gori in lovske družine na svojih kočah. Letno je v občini nekaj manj kot 3000 turističnih nočitev, od tega 70% tujih gostov. Med izletniki, ki obiščejo Dravograd, jih največ zavije v Libeliče zaradi zaokrožene ponudbe zgodovinskih, etnoloških in rekreativnih vsebin. V Dravogradu se ustavi največ kolesarjev, med temi prevladujejo gostje iz Avstrije in Nemčije, družin, organiziranih skupin in individualnih izletnikov.

Za promocijo območja in podporo pri poznavanju in uveljavljanju značilnosti Dravograda in Koroške je organizirana Informacijska pisarna z razstavnimi prostori neposredno ob cerkvi sv. Vida, kjer pripravljajo priložnostne razstave, posredujejo informacije, lokalno vodenje, ponujajo popotniško literaturo in tipične koroške darilne izdelke ter promocijsko gradivo Dravograda, Koroške in Slovenije.

Turistična društva v občini:

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top