logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Do 9.12.2017 lahko zainteresirana javnost županji Občine Dravograd poda pripombe in predloge k predlogu proračuna Občine Dravograd za leto 2018. Proračun Občine Dravograd je objavljen na spletni povezavi https://www.dravograd.si/obinski-svet/seje-obinskega-sveta/235-gradiva-za-seje, gradivo za 22. sejo in je na vpogled tudi na sedežu Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top