logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

01Na področju šolstva sta v Dravogradu organizirani dve osnovni šoli: Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd s podružnicami v Črnečah, Libeličah, na Ojstrici in v Trbonjah ter Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu. Program vzgoje in varstva otrok v predšolskem obdobju otrok izvaja Vrtec Dravograd v enotah Dravograd, Robindvor, Šentjanž, Črneče, Libeliče in Trbonje. Učenci in otroci vrtca skozi različne oblike aktivnosti sodelujejo v kulturnem in športnem utripu Dravograda. Na pobočju Libeliške Gore je Center šolskih in obšolskih dejavnosti iz nekdanje obmejne stražnice uredil Dom Ajda, kjer za osnovnošolce in srednješolce iz vse Slovenije izvajajo programe življenja v naravi. Občina Dravograd je tudi soustanoviteljica Koroškega višje in visokošolskega središča KoViViS v Slovenj Gradcu, ki izvaja študijske programe na Koroškem.
Go to top