logo1

Portal za slepe in slabovidne | Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd   T: 02 872 35 60   F: 02 872 35 74   E: obcina@dravograd.si

Občina Dravograd se ponaša z mozaikom naravne dediščine, ki se kaže v različnih živalskih in rastlinskih vrstah in v pestrosti življenjskih okolij. Zaradi svoje lege nekje na robu Kamniško-savinskih Alp in Pohorja je pomemben koridor in selitvena pot številnih živalskih vrst. Naravne vrednote v Dravogradu obsegajo seznam 57 redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov.
dravitMed geološkimi posebnostmi je najpomembnejši mineral dravit, natrijev magnezijev silikat, ki je svetovna redkost. Fosilne najdbe ledenodobnega alpskega kozoroga v Trbonjah in mamutovega okla v Otiškem Vrhu pričajo o življenju v preteklosti.

Naravoslovno najzanimivejši del dravograjske pokrajine je Krajinski park Košenjak – Velka, ki se pričenja tik nad mestom pri starem gradu in se preko Goriškega Vrha in Ojstrice vzpne do Košenjaka, ki je s 1522 m nadmorske višine najvišji vrh občine in Kobanskega.

kochov_sviscKošenjak se proti severu navezuje na preko 2000 m visoko Golico. Soseščina centralnih Alp daje poseben pečat njegovemu rastlinstvu in živalstvu, ki že kaže pravi visokogorski značaj.

Med botaničnimi posebnostmi je Kochov svišč, ki je zaradi redkosti uvrščen med ogrožene rastline, med živalmi pa so posebnost svizec, beli zajec, divji petelin in ruševec. V dolino se s Kozjega Vrha v slikovitih brzicah proti Dravi spušča potok Velka.

 

jezeroDravograjsko jezero, ki je nastalo nad hidroelektrarno, je ornitološki rezervat. Močvirje z otoki in trstičjem je bogat življenjski prostor redkih rastlina in živali. Najzanimivejše so ptice, saj je znanih kar preko 150 vrst ptic, ki tukaj gnezdijo ali se ustavijo v času selitve in prezimovanja.

 

 

bukovjeNa desnem bregu Drave se v strmem skalovitem pobočju vzpenjajo severozahodni obronki Pohorja, imenovani Bukovje. Senčno in vlažno pobočje porašča predalpski gozd bukve in velike mrtve koprive, ki je edinstveno rastišče te združbe na Pohorju in ima zaradi naravnih značilnosti značaj gozdnega rezervata.

 

 

 

lipa

Stoletna drevesa kot starodavni simbol življenja predstavljajo dendrološke naravne spomenike. V občini je znanih okrog štirideset takih dreves, med njimi predvsem lipe, ki na Koroškem kraljujejo ob starih kmetijah, so ponos domačije in so na daleč vidni okras pokrajine. Kraljica med dravograjskimi lipami je z 880 cm obsega in 31 m višine Urkova lipa na Tolstem Vrhu. Pajenkovi lipi na Viču sta ponos vasi, v Črnečah ob gradu pa raste najdebelejši jesen v Sloveniji.

Uradne ure

Ponedeljek

08.00 - 14.00

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

08.00 - 12.00
14.00 - 16.00

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

08.00 - 12.00

Go to top